XXVI WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU