Psycholog

Praca psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie obejmuje wsparcie i pomoc Uczestnikom oraz ich rodzinom. Do zadań psychologa należy wykonywania diagnozy psychologicznej, obserwacji mających na celu określenie poziomu intelektualnego, poziomu rozwoju procesów poznawczych, cech osobowości, umiejętności społecznych, aktualnych problemów psychologicznych, potrzeb psychicznych, poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych. Rolą psychologa jest również okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z uczestnikami zajęć, współpraca z terapeutami w zakresie współtworzenia i weryfikacji planów postępowania wspierająco – aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymywania i rozwijania u Uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Wsparcie edukacyjno – terapeutyczne prowadzone poprzez psychologa obejmuje następujące obszary:
• usprawnianie procesów poznawczych,
• usprawnienia w zakresie funkcjonowania emocjonalno – motywacyjnego,
• pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,
• przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników.
• psychoedukacja.

Metody pracy to głównie indywidualne lub grupowe spotkania, konsultacje, a także trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności prowadzenia rozmowy, trening rozwiązywania sytuacji trudnych, trening relaksacyjny, dialog terapeutyczny, sterowane wyobrażenia, trening asertywności.

Psycholog kliniczny
Magdalena Zagajewska