Nasi partnerzy

Partnerzy:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JESTEŚMY” w Chojnie
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie
 3. Urząd Miasta Chojny
 4. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
 8. Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie
 10. Centrum Kultury w Chojnie
 11. Biblioteka Miejska w Chojnie
 12. Świetlica środowiskowa „Po Schodkach”
 13. Koła Gospodyń Wiejskich
 14. Portal Chojna24.pl
 15. Gazeta Chojeńska