Sala Rekreacyjna

Sala rekreacyjna to „serce” naszego Domu. To tutaj spotykamy się każdego ranka, rozmawiamy  i spędzamy miło czas przy kawie lub herbacie. To miejsce, w którym organizujemy wszelkie spotkania naszej społeczności, pogadanki, czy niewielkie uroczystości. W sali rekreacyjnej oglądamy ciekawe programy i filmy, gramy w gry, układamy puzzle, czytamy książki i czasopisma. Jest to jedno z naszych ulubionych miejsc, gdyż to właśnie tutaj spotykamy się wszyscy razem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie prowadzone są również inne formy terapii m.in.:

  • Zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest podtrzymywanie umiejętności pisania, czytania oraz liczenia. W ramach tych zajęć prowadzony jest trening pamięci i koncentracji, uczestnicy poszerzają wiedzę o otaczającym ich świecie.
  • Arteterapia z elementami muzykoterapii i teatroterapii, która mobilizuje uczestników do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zajęcia te przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości, ekspresji i uczuciowości. Arteterapia jest środkiem oddziaływania terapeutycznego, pobudza wyobraźnię, wzbudza pozytywne emocje i zaspakaja potrzebę ekspresji ruchowej.
  • Edukacja zdrowotna, w ramach której prowadzone są zajęcia promujące wszelkie zachowania prozdrowotne. Głównym celem owych zajęć jest kształtowanie u uczestników nawyku dbałości o własne zdrowie oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.