VIII CHARYTATYWNA SZTAFETA ROWEROWA JEDZIEMY DLA OSKARA