Pracownia Rękodzielnicza

W pracowni rękodzieła rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, rozwijana jest koordynacja wzrokowo – ruchowa. Praca uzależniona jest od możliwości i  predyspozycji każdego z uczestników. Staramy się dobierać zadania do zdolności uczestnika, tak aby wywiązał się z powierzonego zadania. W pracowni uczymy się dokładności i sumienności,
a także nabieramy umiejętności współdziałania w grupie. Rozwijamy również umiejętność pracy zespołowej i wzajemnej pomocy. Działania te uczą obowiązkowości, poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie, ale również konieczności utrzymania porządku
w miejscu pracy i dbałości o materiały. Podczas zajęć w pracowni rękodzielniczej malujemy,  wycinamy, wyklejamy nasionami i makaronem, obszywamy, wyszywamy, szyjemy na maszynie, lepimy z masy solnej, wykonujemy kartki okolicznościowe, stosujemy technikę decoupage i wiele innych. Prace, które powstają w czasie zajęć w  pracowni  prezentowane są na wystawach i kiermaszach.

Opiekun
Anna Michasiuk- Gil