Stowarzyszenie „JESTEŚMY”

jestesmy

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Jesteśmy”

zostało zarejestrowane w KRS 2 października 2006r. Powstało, by wspierać osoby z różnymi rodzajami  niepełnosprawności oraz ich rodziny. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie przy ul. Orląt 10. Członkami Stowarzyszenia są rodzice dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, jak również inne osoby, które chcą społecznie działać na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki zapałowi tych społeczników oraz współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy, innymi instytucjami i wolontariuszami, udało się zorganizować wiele interesujących imprez : Bal Karnawałowy, Plener Plastyczny, Dzień Dziecka, Sportowe  Igraszki, Spotkania z Teatrem. Był też wspólny wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Niechorza oraz wycieczki np. do Świerkocina. Jednak działalność Stowarzyszenia to nie tylko organizowanie imprez, ale również cykliczne zajęcia warsztatowe, rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne  oraz wsparcie i pomoc rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności, w przezwyciężaniu codziennych trudności.


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
Prezes – Dorota Szczygieł
Wiceprezes – Teresa Ochal-Żmijewska
Skarbnik – Małgorzata Rumbuć


Majątek Stowarzyszenia stanowią przede wszystkim składki członkowskie (10 zł miesięcznie), opłaty wpisowe ( 10 zł jednorazowo) oraz darowizny i dotacje. Największym bogactwem  Stowarzyszenia są chęć działania na rzecz  osób niepełnosprawnych, zapał, otwarte umysły i wrażliwe serca.


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”  serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich chętnych, którym nie jest  obojętny  los osób niepełnosprawnych!

Statut Stowarzyszenia „JESTEŚMY”