O naszej placówce

Działalność swą rozpoczęliśmy w listopadzie 2000 roku. Jesteśmy jedynym, dziennym ośrodkiem wsparcia działającym na terenie Gminy Chojna. Do dyspozycji mamy 35 miejsc dla dorosłych osób:  przewlekle chorych psychicznie (typ A), niepełnosprawnych intelektualnie  (typ B)  oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Głównym celem naszej działalności jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej i pomoc w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku. Robimy wszystko, by poprawić funkcjonowanie podopiecznego w zakresie relacji z otoczeniem, stwarzamy warunki do nabywania umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji ról społecznych. Wspieramy uczestników i staramy się zapobiegać ich izolacji społecznej poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym.

Realizacja celów terapeutycznych odbywa się poprzez:

 • prowadzenie treningów ( trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności  komunikacyjnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego),
 • poradnictwo psychologiczne i socjalne dla uczestników i ich rodzin,
 • psychoedukację ukierunkowaną na samodzielne korzystanie z usług medycznych,
 • terapię zajęciową w formie różnorodnych zajęć w pracowniach tematycznych,
  w których prowadzone są zajęcia indywidualnie i zespołowo.

Dodatkowe formy działań, które sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz społeczności lokalnej:

 • Zabawy taneczne – bale karnawałowe, andrzejkowe,
 • Spotkania integracyjne – Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, z okazji Dnia Kobiet, Mężczyzn, urodzinowe itp.,
 • Imprezy kulturalne – przeglądy, festiwale, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Warsztaty integracyjne,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • Udział w rajdach rowerowych, marszobiegach oraz w wyjazdach na basen,
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „JESTEŚMY” oraz z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w celu organizowania wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Akcje charytatywne.