Sala Rehabilitacyjna

Podstawowym celem zajęć ruchowych jest podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, psychicznej oraz rozwijanie cech motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz  do utrzymywania sprawności i kondycji fizycznej. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające, ćwiczenia manualne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia korygujące wady postawy, aerobic, nordic walking ,choreoterapia, zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Scherborne, gry i zabawy sportowe, rajdy rowerowe , marszobiegi i spacery. Forma zajęć grupowa i indywidualna. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego opracowany przez fizjoterapeutę z uwzględnieniem zaleceń opiekuna i orzeczeń lekarskich. Podopieczni mają również  możliwość korzystania z masażu  leczniczego, klasycznego i relaksacyjnego w celu rozładowania napięć psychicznych i poprawę stanu psychofizycznego.

Opiekun
Marta Klimek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.