V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI OSÓB Z NIEPEŁNOSRAWNOŚCIAMI „NIEZAPOMNIANE PRZEBOJE” 2023

Przyszedł czas na podsumowanie V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,,NIEZAPOMNIANE PRZEBOJE’’ 2023 r. zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie przy współpracy z Centrum Kultury w Chojnie.
Na scenie wystąpiło 39 wykonawców z 30 miejscowości z całej Polski.
Artyści zaprezentowali się w dwóch kategoriach (niepełnosprawni intelektualnie, inne niepełnosprawności).
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

GRAND PRIX: Damian Targoni – Opolnica

KATEGORIA I:

I MIEJSCE – Paweł Szpilski – Chojna

II MIEJSCE – Lidia Gościmińska – Lipinki

III MIEJSCE – Adrianna Gleisner – Szczecin

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Michał Śmietański – Myślibórz

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Kinga Maciejewska – Mosina

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Marta Grzybowska – Moryń

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Aleksandra Jokusz – Szczecin

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Natalia Górska – Szczecin

WYRÓŻNIENIA:

Szymon Susfal (Mielęcin), Aleksander Domagalski (Bełchatów),

Dominika Karbowska (Kąty Wrocławskie), Szymon Efta (Świecie), Anna Jamska (Kamień Wielki), Dariusz Momot (Wałcz), Anna Adamiec (Szczecin), Mariusz Ciężki (Chojna), Nikola Mroczkowska (Poznań), Klaudia Szpilska (Nowe Czarowo), Roman Tusin(Lubsko), Aleksandra Wanago (Recz), Patryk Duda (Napraw), Krzysztof Kurdek (Stargard)

KATEGORIA II:

I MIEJSCE: Kacper Kujawski – Szczecin

II MIEJSCE: Paulina Korsak – Szczecin

III MIEJSCE: Alicja Patroś – Krzyszczynka

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Marcin Gębka – Witnica Gorzowska,

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Marzena Dębicka – Zielona Góra

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Łukasz Dąbrowski – Chojna

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Małgorzata Cegielska – Wrocław

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Maciej Kózka – Zielona Góra

WYRÓŻNIENIA:

Daria Mazurkiewicz (Opolnica), Mariola Hoboczek (Strzelce Krajeńskie), Kinga Napierała (Trzciel), Dariusz Melcer (Trzciel), Dorota Zakrzewska (Turowo), Paweł Lewandowicz (Dębno), Justyna Weissgerber (Świecie), Tadeusz Kędziora (Klępczewo)

OSOBOWOŚĆ SCENICZNA: Paweł Lewandowicz (Dębno).

Festiwal to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest mnóstwo osób.
W tym miejscu pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji
i sprawnym przebiegu tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Dziękujemy wszystkim Wykonawcom i zaproszonym Gościom. Gminie Chojna dziękujemy za sfinansowanie festiwalu. Dziękujemy Pracownikom Centrum Kultury w Chojnie. Dziękujemy Pani Beacie Junosz oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie „Młodzi dla pokoju”. Dziękujemy niezawodnym „Krzymowiankom”, naszym podopiecznym i ich rodzicom. Bez Was nie dalibyśmy rady.

REGULAMIN

REGULAMIN

V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „NIEZAPOMNIANE PRZEBOJE” 2023 R.


§ I

Organizatorem festiwalu „Niezapomniane przeboje” jest Środowiskowy Dom Samopomocy
w Chojnie.

§ II

Celem festiwalu jest:

 1. Pokazanie możliwości wokalnych osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wyłonienie utalentowanych osób z niepełnosprawnościami.
 3. Promowanie talentów wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Popularyzacja śpiewania.
 5. Wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami.
 6. Promocja twórczości  osób z niepełnosprawnościami.
 7. Twórcza wymiana doświadczeń osób z niepełnosprawnościami  oraz ich opiekunów.

§ III

Zasady uczestnictwa:

 1. Festiwal skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób z niepełnosprawnościami (do karty zgłoszenie proszę dołączyć dokument potwierdzający niepełnosprawność(odpowiednio od kategorii w której weźmie udział uczestnik), które ukończyły 15 lat.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch   kategoriach:
 3. kategoria I – soliści niepełnosprawni intelektualnie,
 4. kategoria II – soliści z niepełnosprawnością (wszystkie inne niepełnosprawności)
 5. W festiwalu biorą udział tylko soliści (bez chórków i osób towarzyszących).
 6. Uczestnicy prezentują utwór samodzielnie (mogą posiłkować się tekstem, ale bez pomocy terapeuty.)
 7. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim (dowolność repertuaru polskich twórców, lub piosenka przetłumaczona na język polski).
 8. Wykonawcy przygotowany utwór prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, półplayback) lub a cappella.
 9. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę uczestników, jednak do przesłuchań finałowych zostanie zakwalifikowanych maksymalnie po 15 uczestników z każdej kategorii, razem 30 osób.
 10. Warunkiem uczestnictwa będzie przysłanie „Karty zgłoszenia” (załącznik Nr 2 do Regulaminu) na załączonym formularzu, skanu orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej –odpowiedniego do kategorii do której został zgłoszony uczestnik (osoby które brały udział od  II  edycji są zwolnione z obowiązku przesyłania skanu orzeczenia, proszę o podanie informacji w karcie zgłoszenia, w której edycji brał udział uczestnik), Kartę proszę wypełnić drukowanymi literami, lub w edytorze tekstu
 11.  Do zgłoszenie konieczne jest dołączenie linku do nagrania video z wykonaniem uczestnika zamieszczonego na www.youtube.com oraz zgód dołączonych do Regulaminu na adres: niezapomniane-przeboje@wp.pl.
 12. Laureaci I, II, i III miejsca edycji 2022 r. nie mogą wziąć udziału w tegorocznej edycji.

§ V

Czas trwania i przebieg festiwalu:

Festiwal złożony jest z czterech etapów:

 • I etap – przyjmowanie zgłoszeń -01.04.2023 r.-21.04.2023 r.
 • II etap – eliminacje wstępne (przesłuchania nadesłanych nagrań) -24.04-12.05.2023 r.
 • III etap – ogłoszenie listy finalistów na profilu Facebook ŚDS – do 17.05.2023 r.
 • IV etap – finał festiwalu w Centrum Kultury w Chojnie – 14.06.2023 r.

Ocena i nagrody:

 1. Jury festiwalu przyzna I, II oraz III miejsce, wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne
  w każdej kategorii, a także główną nagrodę -GRAND PRIX oraz wyłoni osobowość sceniczną festiwalu.
 2. Jury oceniać będzie: intonację, walory głosowe.
 3. Ocenie nie będzie podlegała: dykcja, kostiumy (jury skupi się na wykonaniu utworu, gdyż głównym celem festiwalu jest odkrywanie talentów wokalnych wśród osób
  z niepełnosprawnościami).
 4. Ocenie podlegają jedynie wykonawcy.
 5. Laureaci festiwalu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów
  i sponsorów.
 6. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody pieniężne:
 7. GRAND PRIX – statuetka i 700,00 zł
 8. OSOBOWOŚĆ SCENICZNA
 9. I miejsce – statuetka i 600,00 zł
 10. II miejsce – statuetka i 500,00 zł
 11. III miejsce – statuetka i 400,00 zł
 12. wyróżnienie specjalne – statuetka i nagroda rzeczowa
 13. wyróżnienie – statuetka

§VI

Sprawy organizacyjne:

 1. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator festiwalu –

Monika Cholewa, tel. 604551778, 91 4022051, e-mail: niezapomniane przeboje@wp.pl

 • Do zgłoszeń należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udostępnienie wizerunku oraz skan orzeczenia o niepełnosprawności  (osoby, które brały udział od II edycji festiwalu są zwolnione z obowiązku przesyłania skanu orzeczeń
  o niepełnosprawności, proszę jedynie podać tę informację przy zgłoszeniu).
 • Nagranie video zgłoszone do wstępnych eliminacji powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez montażu i ingerencji studyjnej. Umieszczone nagranie w Internecie w tytule musi zawierać imię i nazwisko solisty, nazwę placówki delegującej, a w opisie tytuł piosenki.
 • Ważne !!!! Karta zgłoszenia oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych dostarczamy tylko w formie skanu drogą elektroniczną na adres: niezapomniane-przeboje@wp.pl
 • Organizator zapewnia obiad dla całej grupy tj. solisty i osób towarzyszących max 5 osób (m.in. opiekun i kierowca).
 • W związku z ograniczoną ilością miejsc na sali, w wydarzeniu mogą wziąć udział maksymalnie 5 osobowe grupy z każdej placówki (w tym solista ,opiekunowie, kierowca).
 • Osoba zgłaszająca uczestnika zobowiązuje się do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej i odpowiadania na wiadomości.

§ VII

Postanowienia dodatkowe:

 1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Środowiskowy Dom Samopomocy,
  ul. Orląt 10, 74-500 Chojna. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna (załącznik Nr 1do Regulaminu).
 3. Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach internetowych organizatorów: www.sdschojna.pl oraz na profilu Facebook ŚDS Chojna,  fanpage konkursu.
 4. Kwestie sporne lub nieujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.
 6. Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: niezapomniane-przeboje@wp.pl, lub pod nr tel.604 551 778, 91402 20 51
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

WARSZTATY

Wspominaliśmy jakiś czas temu, że zamierzamy wziąć udział w pewnym, ciekawym projekcie, otóż doczekaliśmy się w końcu i wczoraj , w godzinach porannych wyruszyliśmy… Podróż autokarem do Szczecina, potem spacer brukowanymi uliczkami,  wszystko po to, by dostać się na przepiękny Zamek Książąt Pomorskich. 

Czytaj dalej WARSZTATY